Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaZO VOS → 
iduzel: 64169
idvazba: 76547
šablona: stranka_ikona
čas: 14.7.2024 21:27:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 64169
idvazba: 76547
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'sovos.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/novinky'
iduzel: 64169
path: 1/15667/15669/64169
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv novinek

 

Rozhovor s předsedou odborů VŠCHT Praha

V aktuálním čísle interního magazínu SPIN vyšel rozhovor s profesorem Pavlem Dostálkem o odborech. 

 

Zápis z členské schůze konané ve středu 14. 9. 2022

(zveřejněno 26. 9. 2022)

Členská schůze proběhla ve středu 14. září 2022. Pro přihlášené uživatele a čtenáře v síti VŠCHT jsou dostupné dokumenty:

VÝZVA - Vytvoření pracovních skupin 

Výbor vyzývá členy odborů k účasti v pracoVních skupinách, které budou připravovat podklady pro jednání s vedením VŠCHT.

Jde o pracovní skupinu MZDY, v rámci které budou zkoumány možnosti, jak ještě v letošním roce pomoci alespoň nejhůře placeným.

Druhá pracovní  skupina se bude zabývat BENEFITY.

V případě zájmu o práci ve výše uvedených pracovních skupinách prosím kontaktujte vedení odborů (odbory.vybor@vscht.cz).

 

Výsledky ankety mezi zaměstnanci

(zveřejněno 7. 9. 2022)

 • Počet respondentů 190,
 • Počet odpovědí 444 (po rozdělení odpovědí pokrývající v jednom komentáři více témat jde o 498 položek)

V tabulce jsou uvedeny počty odpovědí, ve kterých bylo dané téma zmíněno. Jednotlivé komentáře k danému tématu si lze přečíst (pouze pro přihlášené uživatele a čtenáře v síti VŠCHT) po kliknutí na vymezení tématu. Dostupný je také kompletní přehled všech odpovědí

Téma

Počet zmínek

Mzdy obecně (113)+Mzdový tarif (68)

181

Stipendia PGS

6

 

 

Benefity + Sociální fond („FKSP“)+ Sick day

76

Stravné

52

“Zkumavka” (problémy mladých zaměstnanců)

14

„Senior“ (problémy starších zaměstnanců)

6

Parkování

3

 

 

Personalistika

35

Transparentnost

25

Byrokracie

4

Řetězení smluv

15

 

 

Pracovní podmínky

17

Pracovní pomůcky

12

Hygiena

5

Pitný režim (problémy spojené s neznámou kvalitou kohoutkové vody)

5

 

 

Funkce odborů

32

 

 

Ostatní

9

 

Upozornění na demonstraci odborů v sobotu 8. 10. 2022

Podrobnosti najdete na Facebooku Vysokoškolského odborového svazu.

 

Pozvánka na členskou schůzi

(zveřejněno 7. 9. 2022)

Výbor Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na VŠCHT v Praze (dále jen „výbor“) vás tímto zve na členskou schůzi odborů na VŠCHT ve středu 14.9. v 9:00 v posluchárně AI.

Důvodem svolání členské schůze jsou následující tři body, o kterých nemůže rozhodnout samotný výbor, nýbrž pouze usnášeníschopná schůze členů odborů (tj. je nutná přítomnost alespoň poloviny členů odborové organizace, což ve chvíli odeslání této pozvánky činí 74 členů):

 1. Schválení rozpočtu odborové organizace na rok 2022 (rozpočet připravil ještě minulý výbor, na výroční členské schůzi konané 31.3.2022 ovšem nedošlo k jeho schválení).
 2. Schválení formy budoucích voleb do výboru (např. v současnosti není ve výboru zástupce zaměstnanců rektorátu, což je nutno vyřešit).
 3. Schválení formy hlasování per rollam o otázkách, které jsou sice v kompetenci výboru (tj. k jejich odsouhlasení není nutné svolávat členskou schůzi), nicméně u nich výbor usoudí, že by bylo vhodné, aby o nich rozhodla členská základna odborové organizace.

  Dále jsou na programu členské schůze zařazeny následující dva body:

 4. Diskuse výsledků ankety organizované výborem v květnu a červnu tohoto roku
  (zejména připomínek k samotnému fungování odborové organizace;
  samozřejmě bude diskutována i problematika mezd, benefitů, pracovních podmínek atd.).
 5. Různé (dotazy, podněty, připomínky).

  Těšíme se na hojnou účast.

  Výbor Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na VŠCHT v Praze

  Předběžné výsledky ankety

  Předkládáme předběžné výsledky prvního ročníku ankety "Kterým tématům by se podle Vašeho názoru měla odborová organizace zabývat přednostně?", která probíhala od 25.5. do 12.6.2022

  Výsledky jsou předběžné z toho důvodu, že řada respondentů uvedla více témat v rámci jedné odpovědi; v současné době jsme každé odpovědi přiřadili téma jediné, ale nechceme, aby ostatní uvedená témata zapadla a chceme před zveřejněním definitivních výsledků projít odpovědi ještě  jednou a zabývat se přiřazením témat důkladně.

  Níže je tedy tabulka s počty odpovědí, které se týkaly dílčích témat a také vybrané odpovědi, které považujeme za reprezentativní nebo zajímavé (součástí konečných výsledků budou VŠECHNY odpovědi VŠECH respondentů).  Odpovědi zahrnují mnoho zajímavých podnětů a nešetří ani odborovou organizaci, ani poměry na VŠCHT.
  Počet respondentů byl 190, někteří uvedli všechny tři odpovědi, někteří využili pouze jednu či dvě možnosti, což trochu ztěžuje statistické vyhodnocení výsledků.

   ◳ Tabulka - shrnutí ankety (jpg) → (ořez 215*215px)

         a N=počet odpovědí na dané téma;
          b %=N/190

  Ve výše uvedené tabulce není zařazena jedna z odpovědí, která by si pro svoji závažnost zasluhovala samostatnou kategorii a kterou tedy uvádíme v plném znění:

  Machinace s platy

  Na škole se v (snad) v omezeném počtu případů vyskytuje jednání, kdy dochází k odebírání části platu vedoucím pracovníkem, mnohdy školitelem. Podřízení se o tomto nechtějí nijak zvlášť mluvit z důvodu obav například i o ukončení studia.

  V této souvislosti je vhodné uvést, že existuje způsob, jak anonymně oznámit protiprávní jednání,  aby bylo možno spustit vyšetřování (je ovšem nutno uvést tolik detailů, aby mohlo být šetření zahájeno, určitě tedy více, než bylo uvedeno v anketě). Viz sekce „JAK lze podat oznámení?“ na stránce https://www.vscht.cz/uredni-deska/oznameni-poruseni-prava-EU

  Existuje i možnost dát podnět Etické komisi VŠCHT

  (https://www.vscht.cz/uredni-deska/zakladni-dokumenty/eticky-kodex), ovšem podání musí v takovém případě obsahovat jméno předkladatele.

  Vybrané odpovědi z ankety naleznete zde!

  Anketa mezi zaměstnanci

  • Anketa - sběr dotazníků ukončen: Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli svými podněty do ankety. Nyní probíhá její statistické vyhodnocení, s jehož základními výsledky Vás seznámíme ještě před prázdninami.
  • Anketa "Kterým tématům by se podle Vašeho názoru měla odborová organizace zabývat přednostně?" probíhá online až do 12. června 2022. Pokud by vám přihlášení k dotazníku nefungovalo, zalogujte se nejdříve školními údaji na  školní verzi MS Office. Těšíme se na Vaše názory.

  Ustavující jednání výboru a volba předsedy

  • Dne 12.4. 2022 proběhla první (ustavující) schůze nového výboru, který je tímto připraven hájit zájmy zaměstnanců naší univerzity.  V jejím průběhu si členové výboru zvolili nového předsedu a rozdělili oblasti své práce.

   

  Výsledky voleb výboru na členské schůzi 

  • Dne 31.3.2022 se uskutečnily volby do výboru. Bylo vydáno celkem 53 hlasovacích lístků. Z nich bylo odevzdáno 51, přičemž 50 bylo platných a jeden neplatný. Výsledky po provedeném sčítání byly tyto:
  FCHT Marta Tokárová 23 hlasů
  FCHT Helena Kopecká 7 hlasů
  FCHT Barbora Doušová 20 hlasů
  FTOP Alice Vagenknechtová 21 hlasů
  FTOP Marek Staf 29 hlasů
  FPBT Zdeňka Panovská 5 hlasů
  FPBT Lenka Votavová 16 hlasů
  FPBT Pavel Dostálek 29 hlasů
  FCHI Květoslav Růžička 34 hlasů
  FCHI Tomáš Filous 16 hlasů
  Aktualizováno: 15.4.2024 17:18, Autor: Výbor ZOVOS

  Sekretariát

  adresa:
  Technická 5,
  166 28 Praha 6 - Dejvice
  telefon: 2 2044 3278
  fax: 2 2044 5029
  e-mail: filipovj@vscht.cz

  Úřední hodiny:
  Út - Čt 9:00 - 13:00
  zobrazit plnou verzi