Nepřihlášený uživatel
iduzel: 15682
idvazba: 19228
šablona: stranka
čas: 26.3.2023 22:52:31
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 15682
idvazba: 19228
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'sovos.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 15682
path: 1/15667/15669/15682
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odbory VŠCHT Praha

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Smysl odobrové činnosti

Odborová organizace VŠCHT Praha chce napomoci vytvoření motivujícího prostředí pro zaměstnance. Pouze důstojně ohodnocený zaměstnanec může být dlouhodobě motivovaný a pracovat dobře.

Motivace pracovníků hraje důležitou roli v celé personalistice. Dobře motivovaní pracovníci jsou výkonnější, spokojenější, vytvoří si lepší vztah k zaměstnavateli a mají pak i lepší přístup k zákazníkům, pokud s nimi přicházejí do kontaktu. Motivovaní pracovníci také dosahují lepších výsledků a vyžadují menší kontrolu. (URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: Co musíme vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 12. ISBN 978-80-271-0227-3.)

 

Aktuálně

Podklady pro výroční schůzy

Připomínáme výroční schůzi odborů na VŠCHT v úterý 28. 3. 2023 od 10 do 12 hodin v posluchárně BI.

Na schůzi proběhne schválení hospodaření odborové organizace za rok 2022 a schválení návrhu rozpočtu odborové organizace na rok 2023, to podle zákona nelze udělat jinak, než na výroční schůzi.

Dále bude na programu informace o vývoji tarifních mezd na VŠCHT v posledních cca 15 letech, který je nepříznivý. K tomuto bodu zpracoval výbor podkladové materiály, které budou prezentovány na schůzi. Jejich ochutnávka a další doplňkové informace jsou dostupné v:

 

Výroční schůze 2023 - pozvánka

Výroční schůze odborů se uskuteční v úterý 28. března v 10 hodin v posluchárně BI

Jsou zváni zejména všichni členové odborů. Schůze je ale přístupná všem, kteří se zajímají o mzdovou politiky školy, bez ohledu na to, zda jsou členy odborů.

Budeme rádi, pokud dorazí řadoví zaměstnanci, členové vedení, akademičtí senátoři i studenti.

Pokud chcete mít na schůzi hlasovací právo a pomoci odborové organizaci v její činnosti ve prospěch zaměstnanců, podejte přihlášku.

 

Předběžných zjištěních o vývoji tarifních, průměrných a mediánových mezd na VŠCHT Praha

V prosinci 2022 poskytl výbor odborové organizace vedení školy do té chvíle shromážděné údaje o vývoji mezd na VŠCHT Praha. Zaslaná data zpřístupňujeme všem studentům a zaměstnancům VŠCHT Praha

 ◳ poměr tarifů k minimální mzdě (png) → (šířka 215px) ◳ poměr průměrné mzdy na VŠCHT k minimální mzdě (png) → (šířka 215px) ◳ poměr mediánu mzdy na VŠCHT k minimální mzdě (png) → (šířka 215px)

V současnosti probíhá shromažďování a analýza dalších dat z dostupných zdrojů. Pokud se k tématu chcete vyjádřit, lze tak učinit veřejně na interní diskuzní platformě Yammer. S jakýmkoli podnětem lze kontaktovat členy výboru, který zachová důvěrnost všech sdělení.

 

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky

Pro zájemce o statistická data o odměňování ve školství upozorňujeme na data publikovaná MŠMT ve statistických ročenkách. Oddíl B1.6 obsahuje data o vysokých školách v podrobnosti po jednotlivých fakultách.

 

Schůzka výboru odborů s kvestorkou a vedoucí personálního odboru

 

Rozhovor s předsedou odborů VŠCHT Praha

V aktuálním čísle interního magazínu SPIN vyšel rozhovor s profesorem Pavlem Dostálkem o odborech. 

 

Zápis z členské schůze konané ve středu 14. 9. 2022

(zveřejněno 26. 9. 2022)

Členská schůze proběhla ve středu 14. září 2022. Pro přihlášené uživatele a čtenáře v síti VŠCHT jsou dostupné dokumenty:

VÝZVA - Vytvoření pracovních skupin 

Výbor vyzývá členy odborů k účasti v pracoVních skupinách, které budou připravovat podklady pro jednání s vedením VŠCHT.

Jde o pracovní skupinu MZDY, v rámci které budou zkoumány možnosti, jak ještě v letošním roce pomoci alespoň nejhůře placeným.

Druhá pracovní  skupina se bude zabývat BENEFITY.

V případě zájmu o práci ve výše uvedených pracovních skupinách prosím kontaktujte vedení odborů (odbory.vybor@vscht.cz).

 

Výsledky ankety mezi zaměstnanci

(zveřejněno 7. 9. 2022)

  • Počet respondentů 190,
  • Počet odpovědí 444 (po rozdělení odpovědí pokrývající v jednom komentáři více témat jde o 498 položek)

V tabulce jsou uvedeny počty odpovědí, ve kterých bylo dané téma zmíněno. Jednotlivé komentáře k danému tématu si lze přečíst (pouze pro přihlášené uživatele a čtenáře v síti VŠCHT) po kliknutí na vymezení tématu. Dostupný je také kompletní přehled všech odpovědí

Téma

Počet zmínek

Mzdy obecně (113)+Mzdový tarif (68)

181

Stipendia PGS

6

 

 

Benefity + Sociální fond („FKSP“)+ Sick day

76

Stravné

52

“Zkumavka” (problémy mladých zaměstnanců)

14

„Senior“ (problémy starších zaměstnanců)

6

Parkování

3

 

 

Personalistika

35

Transparentnost

25

Byrokracie

4

Řetězení smluv

15

 

 

Pracovní podmínky

17

Pracovní pomůcky

12

Hygiena

5

Pitný režim (problémy spojené s neznámou kvalitou kohoutkové vody)

5

 

 

Funkce odborů

32

 

 

Ostatní

9

 

 

Starší informace

Dříve zveřejněné aktuality najdete na stránce s archivem aktualit.

Aktualizováno: 24.3.2023 11:13, Autor: Výbor ZOVOSSekretariát

adresa:
Technická 5,
166 28 Praha 6 - Dejvice
telefon: 2 2044 3278
fax: 2 2044 5029
e-mail: filipovj@vscht.cz

Úřední hodiny:
Út - Čt 9:00 - 13:00
zobrazit plnou verzi