Nepřihlášený uživatel
iduzel: 15682
idvazba: 19228
šablona: stranka
čas: 4.10.2023 04:05:52
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 15682
idvazba: 19228
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'sovos.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home'
iduzel: 15682
path: 1/15667/15669/15682
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odbory VŠCHT Praha

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Smysl odborové činnosti

Odborová organizace VŠCHT Praha chce napomoci vytvoření motivujícího prostředí pro zaměstnance. Pouze důstojně ohodnocený zaměstnanec může být dlouhodobě motivovaný a pracovat dobře.

Motivace pracovníků hraje důležitou roli v celé personalistice. Dobře motivovaní pracovníci jsou výkonnější, spokojenější, vytvoří si lepší vztah k zaměstnavateli a mají pak i lepší přístup k zákazníkům, pokud s nimi přicházejí do kontaktu. Motivovaní pracovníci také dosahují lepších výsledků a vyžadují menší kontrolu. (URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: Co musíme vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 12. ISBN 978-80-271-0227-3.)

 

Aktuálně

Otázky pro kandidáty na rektora

Výbor odborové organizace formuloval několik otázek ve 4 okruzích týkajících se agendy odborové organizace. Otázky byly 1. října 2023 zaslány kandidátům. Pokud výbor obdrží písemné odpovědi, obratem je zde zveřejní.

Reakce kandidátů na položené otázky

Vážení členové výboru ZO VOŠ na VŠCHT Praha,

děkujeme za zaslaný text věnovaný čtyřem tématům s vloženými otázkami.

Oba pokládáme za důležité pečlivě se věnovat analýze všech čtyř vámi uvedených témat tak, jak je aktuálně společně řešíme v rámci orgánů školy, aby akademická obec byla informována s minimálním rizikem zkreslení skutečností minulých a současných, resp. rizikem vytržení dat a informací z kontextu.

Vzhledem k šíři témat a potřebě je doložit potřebnými objektivními daty, kterými disponují dílčí, a to nejen rektorátní, pracoviště školy, dovolujeme si sdělit, že shledáváme nereálné, aby na objektivních datech založená (a tudíž nezkreslená) vyjádření byla dostupná do středečního představení kandidátů, vzhledem k termínu doručení vašeho textu.

Těší nás, že výboru ZO VOŠ záleží na prosperitě VŠCHT. O to více vnímáme potřebu důkladné analýzy všech čtyř témat.

Naše daty podložená vyjádření vám poskytneme v nejkratší tomu odpovídající lhůtě.

Děkujeme za pochopení a společný zájem na rozvoji školy

Pavel Matějka a Milan Pospíšil (v abecedním pořadí)

Výbor také vyzývá všechny členy odborové organizace k aktivní účasti v předvolebních diskusích:

 

Reakce na rozhovor s rektorem

V pondělí 19. 6. vyšel na webu VŠCHT Praha rozhovor Rozpočet 2023: Prioritou byly vyšší mzdy a stipendia, říká rektor Matějka.

Odborová organizace si v reakci na rozhovor dovoluje zrekapitulovat vývoj ohledně mzdových tarifů, který byl zakončen jejich plošným zvýšením o 2300 Kč. 

  • Celý text reakce (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

 

Zápis ze schůzky vedení školy s výborem odborové organizace

Zveřejňujeme zápis ze schůzky svolané panem rektorem a konané 3. dubna 2023:

  • Dokumenty 2023 (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

 

Zápis z výroční schůze

Zveřejňujeme zápis ze schůze konané 28. 3. 2023 a prezentaci, která byla na schůzi promítána.

  • Dokumenty 2023 (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

 

Podklady pro výroční schůzy

Připomínáme výroční schůzi odborů na VŠCHT v úterý 28. 3. 2023 od 10 do 12 hodin v posluchárně BI.

Na schůzi proběhne schválení hospodaření odborové organizace za rok 2022 a schválení návrhu rozpočtu odborové organizace na rok 2023, to podle zákona nelze udělat jinak, než na výroční schůzi.

Dále bude na programu informace o vývoji tarifních mezd na VŠCHT v posledních cca 15 letech, který je nepříznivý. K tomuto bodu zpracoval výbor podkladové materiály, které budou prezentovány na schůzi. Jejich ochutnávka a další doplňkové informace jsou dostupné v:

 

Výroční schůze 2023 - pozvánka

Výroční schůze odborů se uskuteční v úterý 28. března v 10 hodin v posluchárně BI

Jsou zváni zejména všichni členové odborů. Schůze je ale přístupná všem, kteří se zajímají o mzdovou politiky školy, bez ohledu na to, zda jsou členy odborů.

Budeme rádi, pokud dorazí řadoví zaměstnanci, členové vedení, akademičtí senátoři i studenti.

Pokud chcete mít na schůzi hlasovací právo a pomoci odborové organizaci v její činnosti ve prospěch zaměstnanců, podejte přihlášku.

 

Předběžných zjištěních o vývoji tarifních, průměrných a mediánových mezd na VŠCHT Praha

V prosinci 2022 poskytl výbor odborové organizace vedení školy do té chvíle shromážděné údaje o vývoji mezd na VŠCHT Praha. Zaslaná data zpřístupňujeme všem studentům a zaměstnancům VŠCHT Praha

 ◳ poměr tarifů k minimální mzdě (png) → (šířka 215px) ◳ poměr průměrné mzdy na VŠCHT k minimální mzdě (png) → (šířka 215px) ◳ poměr mediánu mzdy na VŠCHT k minimální mzdě (png) → (šířka 215px)

V současnosti probíhá shromažďování a analýza dalších dat z dostupných zdrojů. Pokud se k tématu chcete vyjádřit, lze tak učinit veřejně na interní diskuzní platformě Yammer. S jakýmkoli podnětem lze kontaktovat členy výboru, který zachová důvěrnost všech sdělení.

 

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky

Pro zájemce o statistická data o odměňování ve školství upozorňujeme na data publikovaná MŠMT ve statistických ročenkách. Oddíl B1.6 obsahuje data o vysokých školách v podrobnosti po jednotlivých fakultách.

 

Schůzka výboru odborů s kvestorkou a vedoucí personálního odboru

 

Rozhovor s předsedou odborů VŠCHT Praha

V aktuálním čísle interního magazínu SPIN vyšel rozhovor s profesorem Pavlem Dostálkem o odborech. 

 

Zápis z členské schůze konané ve středu 14. 9. 2022

(zveřejněno 26. 9. 2022)

Členská schůze proběhla ve středu 14. září 2022. Pro přihlášené uživatele a čtenáře v síti VŠCHT jsou dostupné dokumenty:

VÝZVA - Vytvoření pracovních skupin 

Výbor vyzývá členy odborů k účasti v pracoVních skupinách, které budou připravovat podklady pro jednání s vedením VŠCHT.

Jde o pracovní skupinu MZDY, v rámci které budou zkoumány možnosti, jak ještě v letošním roce pomoci alespoň nejhůře placeným.

Druhá pracovní  skupina se bude zabývat BENEFITY.

V případě zájmu o práci ve výše uvedených pracovních skupinách prosím kontaktujte vedení odborů (odbory.vybor@vscht.cz).

 

Výsledky ankety mezi zaměstnanci

(zveřejněno 7. 9. 2022)

  • Počet respondentů 190,
  • Počet odpovědí 444 (po rozdělení odpovědí pokrývající v jednom komentáři více témat jde o 498 položek)

V tabulce jsou uvedeny počty odpovědí, ve kterých bylo dané téma zmíněno. Jednotlivé komentáře k danému tématu si lze přečíst (pouze pro přihlášené uživatele a čtenáře v síti VŠCHT) po kliknutí na vymezení tématu. Dostupný je také kompletní přehled všech odpovědí

Téma

Počet zmínek

Mzdy obecně (113)+Mzdový tarif (68)

181

Stipendia PGS

6

 

 

Benefity + Sociální fond („FKSP“)+ Sick day

76

Stravné

52

“Zkumavka” (problémy mladých zaměstnanců)

14

„Senior“ (problémy starších zaměstnanců)

6

Parkování

3

 

 

Personalistika

35

Transparentnost

25

Byrokracie

4

Řetězení smluv

15

 

 

Pracovní podmínky

17

Pracovní pomůcky

12

Hygiena

5

Pitný režim (problémy spojené s neznámou kvalitou kohoutkové vody)

5

 

 

Funkce odborů

32

 

 

Ostatní

9

 

 

Starší informace

Dříve zveřejněné aktuality najdete na stránce s archivem aktualit.

Aktualizováno: 2.10.2023 22:21, Autor: Výbor ZOVOSSekretariát

adresa:
Technická 5,
166 28 Praha 6 - Dejvice
telefon: 2 2044 3278
fax: 2 2044 5029
e-mail: filipovj@vscht.cz

Úřední hodiny:
Út - Čt 9:00 - 13:00
zobrazit plnou verzi